News & Events

Salma K. Fahim,  I.A.S., has taken charge as Secretary to Government,  Animal Husbandry & Fisheries Department.

Address for correspondence
Salma K. Fahim,  I.A.S.,
Secretary to Government
Animal Husbandry & Fisheries Department
No.405,  4th Floor, Vikasa Soudha,
Bangalore-560001.
Email: ahf@karnataka.gov.in, prsahf@gmail.com
Ph. 080-22034108/22253734


Major  Manivannan P. I.A.S., has taken charge as Secretary to Government,  Animal Husbandry & Fisheries Department on 26.03.2021.

Address for correspondence
Major  Manivannan P. I.A.S.,
Secretary to Government
Animal Husbandry & Fisheries Department
No.405,  4th Floor, Vikasa Soudha,
Bangalore-560001.
Email: mani1972ias@gmail.com, prsahf@gmail.com
Ph. 080-22034108/22253734-9632060006


ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 03.12.2020 ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ನಿಗಮದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ನಿಗಮದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.


Boat owners meet jointly organized by KFDC and HPCL held at Hotel Moti Mahal, Mangalore on 29.01.2020 


Hon’ble Minister for Muzrai, Fisheries, Ports and Inland Water Transport and Chairman of KFDC visited KFDC Head Office on 26.09.2019


KFDC is Marketing Purse-seine Boat catches at Tadadi Fishing Harbour. Today 20.09.2019 Bismillah Boat (R.No.IND-KA-06-2841) had caught YELLOWFIN TUNA- 6Tons and SEERFISH -300 Kg.


SWACHCHATHA ABHIYAN AT SULLIA FISH MARKET

SWACHCHATHA ABHIYANA AT KINNIGOLI FISH MARKET

SWACHCHATHA ABHIYANA DUST BIN DISTRIBUTION PROGRAMME IN KINNIGOLI FISH MARKET

 

2 TON CHILLER INAUGURATED AT KINNIGOLI FISH MARKET

MATHSYAJOPASANA SCHEME -2 TON CHILLER INAUGURATED BY SHRI. UMANATH KOTIAN, MLA MULKI-MUDABIDRI


KFDC Service Rules (click here to view more)

KFDC Cadre & Recruitment Rules (click here to view more)


Sri.Ventakarao Nagdagouda, Minister for Animal Husbandry and Fisheries visited KFDC head office and Wharf, bunder on 17.07.2018.